United Change

FN’s verdensmål er afgørende for en bæredygtig omstilling. For en renere, bedre og mere retfærdig verden for alle. Men hvad gør jeg egentlig selv? Ambitionen med UNITED CHANGE er at skabe et mega event, der udforsker hvordan verdensmålene kan blive til engagerende scenekunst. Teatret Svalegangens sale, gader og baggårde er vores scene. Tænk mad, musik, street art, natur og teater. Dansere på facaderne, film på vægge af vand. UNITED CHANGE vil tale til dine sanser og din lyst til at være med – for der er brug for handling.

I juni 2019 inviterer vi til de første visninger under festivalen i Europæisk Kulturregion, og i 2022 udrulles det endelige event. UNDP’s nordiske kontor bakker op sammen med en række støttegivere, videnspartnere og erhvervssamarbejder har allerede sagt ja til at være med. Mange ønsker en forskel. Vi handler nu. Og vi handler sammen. Det er UNITED CHANGE!


Open Call

Lige nu er vi ved at udvælge de kunstnere fra alle kunstarter, som skal være med i udviklingsprojektet frem mod den første visning i juni 2019. Vi har modtaget 50 ansøgninger fra kunstnere, der har egne kunstneriske ideer ud fra verdensmålene nummer 6, 7, 14, 13 og 15, som handler om drikkevand, energi, klima samt livet på land og livet i havet.

Kreativ producentLotte Kofod Ludvigsen
Tlf. 25 74 23 24
lotte@svalegangen.dk

FN’S VERDENSMÅL

FN’s 17 verdensmål sætter frem til 2030 kursen mod en mere bæredygtig udvikling for os mennesker og planeten, vi bor på. Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Læs mere om de 17 verdensmål

Partnere

KUNSTNERISKE PARTNERE

  • Black Box Dance Company
  • The Animation Workshop
  • Teatret Svalegangen (lead partner)

VIDENSPARTNERE

  • Energimuseet
  • Det Grønne Museum
  • Ege Tæpper
  • NRGi

KOMMUNIKATIONSPARTNERE

  • SceNet
  • Europæisk Kulturregion