20.000 GÆSTER

KUNSTNERISKE VISION

VI ØNSKER AT FORTÆLLE PERSPEKTIVSKABENDE OG GODE HISTORIER

Med forestillinger der kommunikerer ind i folks virkelighed, skaber debat og engagement. Forestillinger der er båret af direkte identifikation, men som altid har en underliggende substans, som synliggør paradokser. Forestillinger der skaber lokal og national omtale og et repertoire som også tiltrækker dem, der ikke går i teatret normalt.

VI ØNSKER AT UDVIKLE TEATERKUNSTEN

Ved at fastholde modet til at eksperimentere med form og indhold, ved at samarbejde med andre kunstformer, vækstlag eller institutioner, og ved at tiltrække de bedste projekter, samarbejdspartnere, skuespillere, instruktører og scenografer. Vi ønsker desuden en publikumsudvikling, som bl.a. opnås ved at lade en del af repertoiret henvende sig til et yngre publikum (fx fra videregående uddannelser).

VI INDGÅR AKTIVT I DET KULTURELLE LIV I AARHUS

Vi udvikler samarbejder med andre kulturinstitutioner, fastholder kunstneriske arbejdspladser i Aarhus og samarbejder med vækstlaget og subkulturer i Aarhus, bl.a. gennem vores egen vækstlagsscene Off The Record.

3 SCENER

SVALEGANGENS MISSION ER AT UNDERHOLDE OG UDFORDRE PUBLIKUM

PUBLIKUMS­VISION

VI ØNSKER AT UDVIKLE LØSSALGSPUBLIKUMMET

Via opsøgende og segmenteret salg, via brug af de til enhver tid aktuelle salgskanaler samt via kommunikation på nye virtuelle platforme, sociale medier og smartphones.

VI ØNSKER AT FASTHOLDE RELATIONEN TIL PUBLIKUM

Vi ønsker at vores publikum kommer, fordi de føler sig unikke, har tiltro til teatrets brand og har lyst til at identificere sig med vores forestillinger. Vi ønsker at Café Svalegangen bliver et sted, der udvider publikums oplevelse af teaterbesøget. Vi vil desuden fastholde en stærk, visuel markedsføringsprofil.

VI ØNSKER AT KONSOLIDERE TURNÉPROFILEN

Ved at styrke brandet hos publikummet på turné (slutbrugerne), ved at udvikle Danmarks Teaterforeninger via salgskonsulenttjeneste og ved at indrette forestillingssalget efter Teaterforeningerne (Grossistleddet).
SVALEGANGENS MISSION ER AT TILTRÆKKE PUBLIKUM VED AT SKABE VEDKOMMENDE TEATERFORE­STILLINGER

UDFORDRENDE
UNDERHOLDENDE
NUTIDSDRAMATIK

ORGANI­SATORISKE VISION

VI VIL VÆRE ET HUS FULD AF LIV

Vi ønsker en høj produktionsvolumen. Vi ønsker at den kunstneriske produktion foregår i huset. Vi ønsker udvikling på brug af faciliteterne til arrangementer der ikke nødvendigvis tager udgangspunkt i vores kerneydelser (fx kundearrangementer, modeshows etc.).

VI UDVIKLER ARBEJDSGANGE, PROCESSER OG ORGANISATIONSFORM

Dels via fremadrettede handlingsorienterede evalueringer og dels idet løst ansatte ledere og medarbejdere gives ejerskab til mission, vision og værdier.

SVALEGANGENS VÆRDIER

I vores daglige arbejde, har vi et værdigrundlag bestående af 5 punkter. Værdigrundlaget er ikke præcise regler, men et råderum, hvor der er plads til, at vi handler forskelligt.

TEATRET SVALEGANGEN ER USNOBBET OG LIGETIL

Vi ønsker at Svalegangen skal være kendt som et teater, hvor man som publikum, bevilgende myndighed eller samarbejdspartner altid bliver mødt af et professionelt, imødekommende og engageret personale på en usnobbet og ligetil måde.

ARBEJDSGLÆDE

Vi skaber i fællesskab en god arbejdsstemning. Vi skal have det sjovt, mens vi arbejder, og vi udfordrer os selv og hinanden positivt. Vi viser hinanden respekt og tillid og bruger hinandens kompetencer og potentialer til at skabe resultater.

MEDARBEJDERANSVAR

Vi får mulighed for, og vi påtager os, ansvar. Den enkelte skal have mulighed for at tage ansvar for sin egen situation og medansvar for helheden. Det er vores grundholdning, at den enkelte kan selv – men sammen kan vi mere.

KVALITET OG HØJT KUNSTNERISK NIVEAU

Vi har fokus på kvalitet og træffer valg ud fra kunstneriske overvejelser. Vi skal skabe visionære forestillinger, hvor form, indhold, præsentation og nytænkning hver gang er i fokus, således at vi producerer forestillinger på et højt kunstnerisk og teknisk niveau.

FOKUS PÅ LÆRING OG UDVIKLING

Vores drivkraft er at opsøge ny viden, nye opgaver og ny inspiration, og vi forsøger konstant at redefinere og udfordre teatermediet. Det vægtes højt, at personalet har mulighed for at udvikle sig. Vi tør tænke nyt og stort, udfordre intellektet og overraske æstetisk.