Vi søger kunstnere!

Er du udøvende kunstner og interesserer du dig for verdensmålsindsatsen? Teatret Svalegangen søger lige nu kunstnere til udvikling af fire værker, som skal reflektere FN’s verdensmål til projektet UNITED CHANGE i 2023. 

Ambitionen er et megaevent i Aarhus sensommeren 2023 med præsentation af 17 unikke kunstværker – ét for hvert af verdensmålene – der vil kunne opleves på gåture i Aarhus C.  Målet er at rejse 32. mio. kr., der skal fordeles på 17 større eller mindre projekter. Samtlige værker skabes i partnerskaber mellem udøvende kunstnere, videns- og erhvervsvirksomheder og Teatret Svalegangen. Har du en kunstnerisk idé til et af disse verdensmål, hører vi gerne fra dig!


Bag om

Visionen med UNITED CHANGE er at sætte alle 17 verdensmål i scene sammen med nogle af Danmarks bedste kunstnere og en perlerække af kultur-

institutioner, videnspartnere og erhvervssamarbejder. 

Det hele kulminerer i et kæmpe interaktivt event i 2023. Vejen til forandring er lang, men vi handler nu. Og vi handler sammen. Det er UNITED CHANGE!

Læs mere her: www.unitedchange.dk

HVAD SØGER VI?

Vi søger udøvende kunstnere og kreative idéer indenfor alle kunstarter til kunstnerisk refleksion af FN’s verdensmål. Følgende fire verdensmål er udvalgt til dette Open Call:

VIL DU ARBEJDE MED ET AF DISSE MÅL?

 • Verdensmål 1: Afskaf fattigdom
 • Verdensmål 9: Industri, innovation og infrastruktur
 • Verdensmål 10: Mindre ulighed
 • Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner


UNITED CHANGE handler i sin essens om at handle sammen. Derfor skal alle værkerne udvikles i partnerskaber mellem kunstner, videns- og erhvervspartnere. Har du bud på relevante samarbejder med videns- og erhvervsvirksomheder i din kunstneriske idéskitse, må disse gerne noteres i ansøgningen.

DET LÆGGER VI VÆGT PÅ

 • Værket må gerne være tværkunstnerisk og skal indeholde et narrativ, som reflekterer aspekter af det pågældende verdensmål.
 • Værket skal have et forløb som kan opleves på max 20 minutter, min. 3 gange dagligt.
 • Værket skal have en central placering i Aarhus C - kom gerne med et eller flere bud på et venue/location i ansøgningen. Vi ser gerne, at man tænker i utraditionelle locations for værket – inde som ude.
 • Vi ser gerne at ca. 100 publikummer kan opleve værket på samme tid.
 • Værket skal være mobilt, forstået på den måde, at det skal kunne præsenteres på flere forskellige locations med henblik på efterfølgende turné.
 • I værket og produktionen heraf skal kunstnere indtænke bæredygtighed som et princip. Kom gerne med et eller flere bud på sådanne muligheder i forbindelse med ansøgningen.
 • I research til og produktion af værket skal en eller flere videns- og erhvervspartnere tænkes ind – kom gerne med et eller flere bud på oplagte samarbejder i ansøgningen.
 • Læs desuden de kunstneriske og bæredygtige principper for United Change her.

Hvad skal du gøre?

Indsend din idé ved at udfylde formularen senest d. 14. nov. 2021. I formularen er det muligt at linke til billeder og video. Det kræver en Google-konto at udfylde formularen. 

Vedhæft også CV på enten dig selv som udøvende kunstner eller på den institution, du og din idé repræsenterer. Teatret Svalegangen beder dig tage aktiv stilling til bæredygtighed i produktionen af dit værk. Du kan orientere dig i formularens indhold før du udfylde den her.

Ansøg her

Hvad gør vi?

Såfremt din idéskitse udvælges, yder Teatret Svalegangen udviklingsstøtte på 25.000 kr. til færdiggørelse af din skitse. Oplægget vil lægge til grund for endelig udvælgelse samt den videre udvikling, budgettering og evt. realisering af værket frem mod visning i 2023.

Citat

"Hvordan tager vi verdensmålene til os? Bryder dem ned i enkeltdele, og gør dem forståelige for os selv i vores hverdag? Kunsten kan skabe oplevelser, der kan starte den proces. Fra et minde til en refleksion, fra en tanke til en handling.”

Per Smedegaard, konceptansvarlig og direktør

Ansøgningsudvalg

 • Per Smedegaard, Direktør og kunstnerisk chef på Teatret Svalegangen og konceptuel instruktør på UNITED CHANGE
 • Pernille Taagaard Dinesen, Projektleder på UNITED CHANGE
 • Nanna Graugård Jessen, Projektleder på UNITED CHANGE
 • Eilev Skinnarmo, Scenograf
 • Astrid Heide Ottosen, medlem af Den grønne Studenterbevægelse