Vi SØGER NYE TEKSTER TIL READINGS

I sæson 2017/18 inviteres dramatikere endnu en gang til at deltage i udviklingsorienterede readings med manuskripter, der stadig er under udarbejdelse.


Med projektet READINGS ønsker Teatret Svalegangen at give danske dramatikere et undersøgelsesrum, hvor de i samarbejde med instruktører og skuespillere kan afprøve deres dramatik overfor teatrets publikum allerede i skriveprocessen. Vi tilbyder en tredelt undersøgelsesproces bestående af en indledende workshop/prøve, en reading og en afsluttende publikumsdialog.


Dramatikeren deltager i alle tre led og kan derved indhente indtryk, respons og erfaringer, der kan bruges i det videre arbejde med teksten.

Ansøgnings-
frist

Indsendelse af tekster skal ske senest den 7. august til readings@svalegangen.dk


Ved indsendelse af tekster bedes dramatikeren beskrive, hvad vedkommende ønsker at undersøge ved en eventuel reading af den indsendte tekst. Dramatikere kan forvente svar om mulig deltagelse ultimo august. Udvælgelse af deltagende tekster foretages af Teatret Svalegangens repertoireudvalg.

Nøgleord

# NyDanskDramatik # Kultur

#DinMeningPåScenen

#Teater #TeatretsMaskinrum

Oldfrue og skrædder

Helene Jensen

Tlf. 28 89 71 62

helene@svalegangen.dk

Praktiske informationer

  • Tekster må gerne være midt i skriveprocessen ved ansøgning
  • De indsendte tekster skal kunne spilles af maksimalt 4 skuespillere, og tekster af mere end 1 times varighed reades i uddrag.
  • Cast og rammerne for readingen såvel som publikumsdialog aftales efter antagelse med projektleder og dramaturg Nanna Graugård Jessen


  • På dagen for readingen afvikler dramatiker, instruktør og skuespillere en 4 timers workshop/prøvetid
  • Dramatikerens tekst præsenteres på en reading af en times varighed.
  • Dramatiker og instruktør deltager efterfølgende i en halv times publikumsdialog.
  • Dramatikeren modtager et dagshonorar á 2.000 kr. for deltagelse i READINGS.

Direktør og kunstnerisk chef


Per Smedegaard

Vi glæder os til at høre fra dig!