MISSION

TEATRET SVALEGANGEN SÆTTER TIDENS TANKER OG FØLELSER I BEVÆGELSE

Hvorfor?

Vi tror på at kunst, der reflekterer og debatterer vores samtid nedbryder barrierer, skaber identitet og fællesskab samt styrker den demokratiske sammenhængskraft.

3 SCENER

VISION

TEATRET SVALEGANGEN ER ET AF DANMARKS MEST MARKANTE OG PROFILEREDE SAMTIDSTEATRE

Fokusområder 2020-30

1. Kunst og repertoire

2. Publikum

3. Organisation

4. Økonomi

5. Internationalt udviklingsperspektiv

6. Bæredygtighed

Læs mere om fokusområderne her (revideret aug. 2020).

+20.000 GÆSTER

VÆRDIER

ARBEJDSGLÆDE

Vi skaber i fællesskab en god arbejdsstemning. Det betyder, at vi skal have det sjovt, mens vi arbejder, og at vi positivt skal udfordre os selv og hinanden. Vi viser hinanden respekt og tillid og bruger hinandens kompetencer og potentialer til at skabe resultater på et højt kunstnerisk og fagligt niveau.

MEDARBEJDERANSVAR

Vi får mulighed for, og vi påtager os, individuelt ansvar. Den enkelte har mulighed for at tage ansvar for sin egen situation for derved, i dialog med kollegaer og ledelse, at forme sit arbejde og have medansvar for helheden.

LÆRING OG UDVIKLING

Vores drivkraft er at opsøge ny viden, nye opgaver og ny inspiration. Det vægtes højt, at personalet har mulighed for at udvikle sig.

KUNSTNERISK KVALITET

Vi tør tænke nyt og stort, udfordre, overraske og træffe valg ud fra kunstneriske overvejelser.

USNOBBET OG LIGETIL

Sådan ønsker vi at blive opfattet af branche, publikum, samfund og internt i organisationen.

2.600 KM2
KÆRLIGHED
TIL TEATER