Databehandling ved køb

Generelt

Som led i vores opfyldelse af den indgående aftale mellem dig som kunde og vores virksomhed Teatret Svalegangen, CVR.nr. 44424312 indsamler vi personoplysninger om dig.


I dette dokument beskriver vi vores retningslinjer for behandling af personoplysninger i forbindelse med vores opfyldelse af vores aftale.


Retningslinjerne er udarbejdet ud fra EU's Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuvæ¬rende persondatalov (samlet "gældende lovgivning").


I det efterfølgende har vi beskrevet, hvilke informationer der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.


Hvilke personoplysninger indsamles?

Vi beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du indgår en aftale med os. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail mv.


De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt levere de services, du i henhold til vores aftale har købt af os.


De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, vil blive opbevaret i vores IT-system.


Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Opbevaringen af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med os løber.


Oplysningerne bliver behandlet via vores billetoperatør www.billetten.dk, som vi har en databehandleraftale med. Oplysningerne bliver opbevaret på en dansk server.


Når du køber billetter, gavekort, mm hos os, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation, indtil den købte vare eller ydelse er leveret og betalt og en eventuel fortrydelsesfrist er udløbet.


Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret af os i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt november 2017, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst den 30. juni 2023, da vores regnskabsår er et sæsonregnskab og går fra den 1. juli – 30. juni. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet efter ønske.


Hvad bruger vi personoplysninger til?

De personoplysninger, vi indsamler om dig og din virksomhed i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til fremsendelse af faktura, billetter, reminder email/sms og i tilfælde af aflysning, du har indgået med os. Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Imidlertid kan dine almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samarbejdspartnere, såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelsen af aftalen.


Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.


Retten til indsigt i personoplysninger

Du har som kunde hos os ret til at få vores bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald få adgang til de registrerede personoplysninger.


Du er tillige berettiget til at anmode og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til os (dataportabilitet). Du er endvidere berettiget til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.


Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os uden unødig forsinkelse.


Har du din egen brugerprofil i vores billetsystem, kan du altid logge på din kundeprofil og slette og redigere oplysningerne.


Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af os uden unødig forsinkelse, hvis vi ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger.


Vi vil dog gerne gøre opmærksom på, at såfremt vi i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, så kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.


Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger i vores IT-system.


Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for af afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyn tagen til dine rettigheder som kunde.


Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opbevare og ændre disse retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne rettes datoen for retningslinjernes seneste opdatering. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt en gang årligt.


I tilfælde af væsentlige ændringer i forbindelse med opfyldelsen af vores aftale vil vi give dig besked i form af et tillæg til vores aftale.


Kontakt

Såfremt du ønsker adgang til de oplysninger, der hos os er registreret om dig, skal du sende os en mail på persondata@svalegangen.dk


Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du ligeledes rette henvendelse til ovenstående. Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til:


Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

Telefon: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk


Senest revideret den 25.05.2018